Per inscriure’s a l’AEiG Sant Bernat de Claravall és necessari omplir el següent formulari. Aquesta inscripció s’afegirà a les llistes d’espera, en cap cas garanteix l’entrada a l’Agrupament. En cas d’haver-hi plaça per l’infant o jove, ens posarem en contacte amb vosaltres a finals de setembre.

(DD/MM/AAAA)

L’AEiG Sant Bernat de Claravall emmagatzemarà les dades facilitades i les utilitzarà exclusivament per a les finalitats derivades d’aquesta sol·licitud. Per garantir que tothom tingui les mateixes opcions d’entrar a 1r de Castors i Llúdrigues, es realitzarà un sorteig de places. La resta d’edats aniran entrant per ordre de llista d’espera. Aquells inscrits amb germans dins de l’Agrupament, però, tenen preferència respecte altres infants i joves. L’Agrupament farà ús dels telèfons facilitats per contactar amb les famílies i, en última instància, del correu electrònic.