cropped-presentacic3b3n11.jpg

L’Agrupament forma part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), un moviment d’educació no formal en el lleure que ofereix als infants i joves l’aventura de créixer i aprendre mitjançant el mètode escolta i guia.

La nostra proposta educativa aposta per l’educació en valors des de l’acció quotidiana, basant-nos en tres opcions bàsiques que representen tres angles d’actuació concreta en el terreny del servei a la societat. Tres punts sobre els quals, com a moviment, pensem que és indispensable treballar per dinamitzar, transformar o desenvolupar el nostre medi social i superar algunes mancances. Aquestes opcions són:

  • La persona. L’educació de la persona es basa en la responsabilització al si del petit grup. Caminar cap a l’autonomia personal, la capacitat d’organitzar-se i l’autogestió del grup són objectius essencials.
  • L’entorn. Ens proposem crear una consciència crítica sobre la situació actual de la societat que ens envolta i educar aquelles actituds i aquells valors que poden ajudar a la seva transformació.
  • La transcendència. Amb una actitud sempre oberta, dinàmica, que té en compte la dimensió interior de cada persona, més enllà de les religions, ens esforcem a desenvolupar, en els nois i les noies, aquells valors que els portaran a conèixer la seva transcendència i diverses formes de viure-la.

La nostra metodologia es basa en la realització de projectes en grup i la configuren cinc dinamismes: el petit grup, el progrés personal, el compromís, el joc institucional i la fraternitat universal. L’estil que ens defineix centra l’atenció en el protagonisme que tenen els nois i noies a les unitats.

Són els petits grups els que pensen els projectes que com a grup voldran realitzar, i és el gran grup, la unitat, que per consens tria el projecte, planifica, realitza i revisa. El repartiment de funcions, responsabilitats i àmbits de decisió habitua els nois i les noies al joc democràtic. Això impulsa la maduració de les persones i l’autocreixement, mitjançant la implicació i la participació en tot allò que els afecta a ells i al seu entorn.

Per portar a terme aquest projecte, MEG s’encarrega de formar els caps, és a dir, els joves que de forma voluntària i desinteressada, s’ocupen de l’educació dels nois i les noies i que vetllen perquè aquests dinamismes siguin els elements de fons en tot moment. El treball en xarxa que proposa MEG aconsegueix diversificar els seus marcs d’actuació. Seguint una mateixa proposta de valors, cada equip de treball (les branques, les demarcacions, els equips generals…) decideix els seus propis objectius i projectes concrets. I és a partir d’aquests objectius que es construeixen i defineix el moviment.