L’Agrupament Escolta i Guia Sant Bernat de Claravall, el Cau d’Olesa de Montserrat, som una entitat d’educació en el lleure fundada l’any 1954, amb més de 60 anys d’història. El nostre local està situat a la Plaça Nova d’Olesa de Montserrat. Actualment comptem amb una vintena de caps i quel·les i més de 100 infants i joves repartits en cinc branques: Castors i Llúdrigues, Llops i Daines, Ràngers i Noies Guia, Pionres i Caravel·les i Trucs. Pertanyem a la Demarcació del Baix Llobregat/Garraf/Alt Penedès, dins de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, juntament amb altres agrupaments d’arreu del territori.

L’Agrupament és el punt de referència educativa del moviment escolta, l’espai on els nois, les noies, els caps i les quel·les es troben cada setmana i aprenen a participar, a compartir, a comunicar-se, a consensuar i tirar endavant projectes en petit grup com a forma de potenciar la seva individualitat.

El nostre agrupaments està organitzat en sis unitats (grups de nois i noies d’un mateix interval d’edat) que són: Castors i Llúdrigues, de 6 a 8 anys, que s’identifiquen amb el color taronja; Llops i Daines, de 8 a 11 anys, que s’identifiquen amb el color groc; Ràngers i Noies Guies, d’11 a 14 anys, que s’identifiquen amb el color blau; Pioners i Caravel·les, de 14 a 17 anys, que s’identifiquen amb el color vermell i Truc, de 17 a 19 anys, que s’identifiquen amb el color verd i es separen en dues unitats, Truc 1 i Truc 2.

El conjunt d’unitats d’un mateix interval d’edats és el que anomenem branca. A mesura que van creixent, els nens i les nenes van formant part de les diferents branques fins a acabar el procés educatiu, moment en què el jove opta per continuar en el moviment i fer-se cap o en d’altres casos molts d’aquests joves continuen amb la seva tasca de compromís participant a diferents entitats de caire social o de caire polític, de forma voluntària.

Els nois i noies de cada unitat es troben setmanalment al cau, els dissabtes de 5 a 7 de la tarda. En aquest espai es fan xerrades, tallers, jocs i altres activitats educatives. L’altre gran espai de trobada són les sortides de caps de setmana, un cop al mes, i els campaments i travesses, per Setmana Santa i a l’estiu, on els infants i els joves fan excursions, raids, projectes, juguen i gaudeixen de l’entorn tot aprenent a valorar-lo i a respectar-lo.

I perquè tot això rutlli, tenim els equips de caps i quel·les, joves que de forma voluntària i desinteressada, s’ocupen de l’educació dels infants i joves i s’encarreguen del funcionament de cada unitat de l’Agrupament. Tot el conjunt de caps i quel·les formen el Consell d’Agrupament, dins el qual trobem els caps d’agrupament, els responsables pedagògics, els economistes i els secretaris, així com diverses comissions. El Consell és l’òrgan motor i decisori de la marxa de l’Agrupament.